סקר שביעות רצון

עד כמה את\ה מרוצה מהמידע שקיבלת?לא מרוצהמרוצה מעטמרוצהמרוצה מאדמדהיםעד כמה את\ה מרוצה מהמידע שקיבלת?
האם השירות עמד בציפיות שלך?ממש לאלאמעטעמד בציפיותהופתעתי לטובההאם השירות עמד בציפיות שלך?
האם תמליצו עלינו לחבר\ה?

תודה רבה על זמנך